Newbie

Tổng hợp các lệnh liên quan tới APT trên Debian

Advanced Packaging Tool, hay APT, là phần mềm miễn phí dùng để quản lý việc cài đặt phần mềm trên Linux. APT làm đơn giản các thủ tục quản lý phần mềm trên các máy tính tựa Unix bằng cách tự động hóa việc tải về, cấu hình và cài đặt các gói phần mềm, cả ở dạng biên dịch sẵn (dạng binary) hoặc biên dịch mã nguồn.

 1. Liệt kê toàn bộ những package có trên APT: apt-cache pkgnames
 2. Tìm kiếm tên và thông tin về một package: apt-cache search <tên package>
 3. Tìm kiếm các package bắt đầu bằng abc: apt-cache pkgnames abc
 4. Kiểm tra thông tin về một package: apt-cache show <tên package>
 5. Kiểm tra các phần phụ thuộc của một package: apt-cache showpkg <tên package>
 6. Kiểm tra thông số về cache của apt: apt-cache stats
 7. Cập nhật các package của hệ thống: apt-get update
 8. Cập nhật các phần mềm của hệ thống: apt-get upgrade
 9. Cập nhật các phần mềm của hệ thống (Nếu bạn không quan tâm tới các packages được thêm vào hay gỡ đi do phụ thuộc vào các phần mở rộng): apt-get dist-upgrade
 10. Cài đặt hoặc nâng cấp một package cụ thể: apt-get install <tên package>
 11. Cài đặt hoặc nâng cấp nhiều package cụ thể cùng một lúc: apt-get install <tên package 1> <tên package 2> (Phân cách bởi dấu cách)
 12. Cài đặt một vài package bắt đầu hoặc kết thúc bởi một đoạn kí tự: apt-get install *name* (Nếu các bạn muốn cài các package bắt đầu bằng abc thì gõ abc* còn các package kết thúc bằng abc thì gõ *abc)
 13. Cài đặt package mà không nâng cấp: apt-get install <tên package> –no-upgrade
 14. Cập nhật một package cụ thể: apt-get install <tên package> –only-upgrade
 15. Cài đặt một phiên bản cụ thể của một package: apt-get install <tên package>=phiên bản (Ví dụ: vsftpd=2.3.5-3ubuntu1)
 16. Gỡ bỏ một packages không thông qua cấu hình: apt-get remove <tên package>
 17. Gỡ bỏ hoàn toàn một packages: apt-get purge <tên package> hoặc apt-get remove –purge <tên package>
 18. Dọn dẹp đĩa để tăng khoảng trống: apt-get clean
 19. Chỉ tải về mã nguồn của packages: apt-get –download-only source <tên package>
 20. Tải về và xả nén một package: apt-get source <tên package>
 21. Tải về, xả nén và biên dịch một package: apt-get –compile source <tên package>
 22. Tải về package nhưng không cài đặt apt-get download <tên package>
 23. Kiểm tra changelog (Các thay đổi của từng phiên bản) của một package: apt-get changelog <tên package>
 24. Kiểm tra các phần bổ trợ bị hỏng: apt-get check
 25. Tìm kiếm và cài đặt các phần bổ trợ cần thiết cho một package: apt-get build-dep <tên package>
 26. Tự động làm sạch Cache: apt-get autoclean
 27. Gỡ bỏ package đã được cài đặt: apt-get autoremove<tên package>

Bài hay nên đọc

Hướng dẫn cài đặt Tor Browser trên Ubuntu/Debian/Windows/Mac OS

[Metasploitable 2 – Exploit toàn tập] Bài 1: Downloading and Configuring

ibus-bamboo: Bộ gõ Tiếng Việt mới năm 2019

Cài đặt Kali Linux lên VPS Ubuntu sử dụng Docker

Visits: 1251