Phần mềm Linux

ibus-bamboo: Bộ gõ Tiếng Việt mới năm 2019

A. Sơ lược tính năng

 • Hỗ trợ tất cả các bảng mã phổ biến:
  • Unicode, TCVN (ABC)
  • VIQR, VNI, VPS, VISCII, BK HCM1, BK HCM2,…
  • Unicode UTF-8, Unicode NCR – for Web editors.
 • Nhiều kiểu gõ:
  • Simple Telex, Telex 2, Telex 3, Telex + VNI + VIQR
  • VNI, VIQR, Microsoft layout
 • Nhiều chế độ gõ:
  • Kiểm tra chính tả (tự động khôi phục tiếng anh với từ gõ sai)
  • Dấu thanh chuẩn và dấu thanh kiểu mới
  • Bỏ dấu tự do

B. Thông tin sản phẩm

 • ibus-bamboo là bộ gõ được fork từ dự án ibus-teni, sử dụng Bamboo Engine để xử lý tiếng Việt thay cho Teni Engine.
 • ibus-bamboo là phần mềm tự do nguồn mở. Toàn bộ mã nguồn của ibus-bamboo được phát hành dưới các quy định ghi trong Giấy phép Công cộng GNU (GNU General Public License v3.0).

C. Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt tự động trên Ubuntu

sudo add-apt-repository ppa:bamboo-engine/ibus-bamboo
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-bamboo
ibus restart

2. Cài đặt tự động trên Arch

Với Arch Linux, cách cài đặt giống như trên AUR. Đầu tiên các bạn tải file PKGBUILD tương ứng về máy. Có 2 phiên bản để cài đặt, bản git là bản dùng mã nguồn mới nhất từ master, bản còn lại là release:

mkdir ibus-bamboo
cd ibus-bamboo

# nếu muốn cài bản git
wget https://raw.githubusercontent.com/BambooEngine/ibus-bamboo/master/archlinux/PKGBUILD-git -O PKGBUILD
# nếu muốn cài bản release
wget https://raw.githubusercontent.com/BambooEngine/ibus-bamboo/master/archlinux/PKGBUILD-release -O PKGBUILD\

Cuối cùng build gói và cài đặt

makepkg -si

3. Cài đặt từ mã nguồn

3.1. Cài đặt các gói phụ thuộc

# Debian/Ubuntu:
sudo apt install make golang libx11-dev libxtst-dev

# Fedora, CentOS,…
sudo yum install make go libX11-devel libxtst-devel

3.2. Download

wget https://github.com/BambooEngine/ibus-bamboo/archive/master.zip -O ibus-bamboo.zip

# hoặc clone từ github:
git clone https://github.com/BambooEngine/ibus-bamboo.git

3.3.Build & install

cd ibus-bamboo
sudo make install

# Restart ibus
ibus restart

3.4. Uninstall

sudo make uninstall
ibus restart

D. Hướng dẫn cấu hình

 • Các bạn xem phần C. Cấu hình. Trong bài ibus-teni và làm tương tự

E. Góp ý

 • Góp ý trực tiếp ở phần Issuse của Github tác giả

Nguồn: Github của tác giả

Visits: 9430