Công cụ Hacking Hướng dẫn Linux Phần mềm

Hướng dẫn cài đặt Tor Browser trên Ubuntu/Debian/Windows/Mac OS

Phiên bản Ubuntu trong bài: 18.04

Bước 1: Mở Terminal và gõ lệnh: sudo apt install torbrowser-launcher

Bước 2: Sau khi cài xong. Tiến hành tìm từ khóa Tor và chạy Tor Browser để launcher tự download và cài đặt Tor Browser

Bước 3: Sau khi cài xong bạn chạy Tor Browser lên sẽ bị lỗi như sau

Bước 4: Bạn mở Terminal lên gõ sudo services tor start

Bước 5: Trình duyệt Tor đã connect thành công

Hướng dẫn bằng Video

https://www.facebook.com/linuxteamvn/videos/1788852167889985/

Bạn cũng có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt Tor Browser trên Windows

https://www.facebook.com/linuxteamvn/videos/274364716766648/

Hướng dẫn cài đặt Tor Browser trên Mac OS X

https://www.facebook.com/linuxteamvn/videos/1089765911186349/

Tặng bạn kho link .onion còn sống: Click Here

Visits: 3406