Hướng dẫn Linux

Hướng dẫn nâng cấp lên Linux Mint 19

Đầu tiên, để đảm bảo các phần cứng của máy bạn hoạt động tốt. Bạn nên tạo 1 USB cài đặt Linux Mint và Boot vào Live Mode của Linux Mint 19 để test trước. Các bạn có thể tải ISO Linux Mint 19 và xem qua các tính năng mới tại bài Mời tải về Linux Mint 19

Một vài thứ bạn cần làm trước khi nâng cấp. Đó là

  1. Sao lưu các file quan trọng
  2. Tạo 1 Snapshot cho System
  3. Cài đặt tất cả các bản update mới nhất của các phần mềm
  4. Chắc chắn rằng bạn đã cài đặt LightDM và đặt nó làm trình quản lí hiển thị mặc định

Hướng dẫn cập nhật lên Linux Mint 19

1. Tải về công cụ Mint Upgrade

sudo apt install mintupgrade

2. Tiến hành kiểm tra trước khi Upgrade

mintupgrade check

3. Tải về các gói Upgrade

mintupgrade download

4. Cập nhật lên Linux Mint 19

sudo mintupgrade install

Bài viết gốc: How to Upgrade to Linux Mint 19 (In 4 Simple Steps) – OMG! Ubuntu!

Dịch bởi Nguyễn Anh Kiệt

Visits: 1047