Kiến thức Hacking

[Metasploitable 2 – Exploit toàn tập] Bài 1: Downloading and Configuring

A. Chuẩn bị

  1. Bộ cài VMWare Workstation mới nhất: Download bản 15 (Key bản quyền: GG70H-0FD5H-088GQ-44WQC-WP0D0) – Bạn có thể xài bản 14 như ad cũng được. Key các bản thấp hơn bạn có thể tự kiếm. Tốt hơn hết là bản từ 12 trở lên
  2. Lab Metasploitable 2: SourceForge | Google Drive
  3. Lab Kali Linux: Torrent | Google Drive

B. Cài đặt

1. Cài đặt VMWare:

  • Cái này tương đối dễ nên các bạn tự cài lấy nhé

2. Cài đặt Metasploitable 2

Bước 1: Xả nén file ZIP vừa tải về ra

Bước 2: Nháy đúp chuột vào file .vmx

Bước 3: Khởi chạy máy ảo Metasploitable 2

Bước 4: Chọn I Copied It

Bước 5: Login User và Password là msfadmin

Bước 6: Gõ lệnh ifconfig để lấy ip của máy Metasploitable 2 (IP Victim)

Để tắt máy. Sử dụng tính năng Power Off trên menu của Vmware

3. Cài đặt Kali Linux

B1: Thực hiện tương tự B1 tới 3 như phần 2

B2: Tiến hành khởi chạy Kali Linux và login với thông tin sau

  1. User: root
  2. Password: toor

B3: Mở Terminal của Kali Linux và thực hiện lệnh ifconfig, sau đó ghi lại IP của Kali

4. Kiểm tra kết nối 2 máy

Trên từng máy, thực hiện lệnh ping tới IP máy kia

Visits: 4453