Kiến thức Hacking

Khóa học Parrot OS Security Tiếng Việt

Toàn bộ khóa học được thực hiện bởi Nguyễn Anh Kiệt – Admin Linux Team Việt Nam

Bài 1 Tìm hiểu chung và cài đặt Parrot OS lên máy ảo VMware

https://www.facebook.com/linuxteamvn/videos/259918041532951/

Bài 2.1 Hướng dẫn cách cài đặt Parrot Security OS song song với Windows trên máy chuẩn Legacy

https://www.facebook.com/linuxteamvn/videos/278375816110913

Visits: 2310