Công cụ Hacking

Hướng dẫn sử dụng Ngrok. Hack qua mạng Internet không cần NAT Port

B1: Truy cập trang ngrok.io để đăng kí tài khoản miễn phí và lấy được token xác thực

B2: Tải về ngrok và tiến hành add token xác thực

B3: Mở 1 port (tcp, http) nó sẽ cho chúng ta một DNS và một port trên Ngrok (Port trên Ngrok khác với Port chúng ta chọn)

B4: Thiết lập RAT, Metaspoit, Trojan như sau

  • Trên file mã độc
    • LHOST: DNS của ngrok
    • LPORT: Port của ngrok cho
  • Trên Listener
    • LHOST: localhost
    • LPORT: Port bạn chọn

https://www.facebook.com/linuxteamvn/videos/266499847404271/

Visits: 2895