Newbie

Tổng hợp các câu lệnh Linux cơ bản (Phần 2)

Các bạn nên xem trước bài Tổng hợp các câu lệnh Linux cơ bản (Phần 1) tại đây

 • man + [câu lệnh] : Show ra giới thiệu, hướng dẫn về câu lệnh đó

 • touch + [Tên file]: tạo ra một file với tên bạn đặt và nội dung rỗng

 • locate + tên file: Tìm xem file này đang nằm ở đâu. Để sử dụng câu lệnh này lần đầu bạn cần chạy lệnh sudo updatedb

 • clear: Lệnh này sẽ xóa nội dung cửa sổ dòng lệnh của các bạn. Giúp các bạn đỡ thấy rối mắt khi thực thi nhiều câu lệnh
 • ln: Lệnh này dùng để tạo liên kết giữa file và các directories
  • VD: Tạo liên kết giữa thư mục /var/www và thư mục /tmp: ln -s /var/www/ /tmp/
  • Hủy liên kết: unlink /tmp/www
 • head -x + [Tên file]: In một số lượng x dòng đầu tiên của tên file
  • head -20 /var/log/syslog: In 20 dòng đầu tiên của file syslog

 • tail -x + [Tên file]: In một số lượng x dòng cuối cùng của tên file

 • df: Thường được dùng với tham số -h. Lệnh này cho chúng ta biết dung lượng sử dụng của các ổ đĩa trong máy tính

 • du [Tên file]: Câu lệnh giúp chúng ta kiểm tra dung lượng 1 file nào đó trên máy

 • ifconfig: Lệnh này giúp chúng ta kiểm tra IP LAN của máy tính. Bật mí nếu muốn kiểm tra IP WAN thì bạn gõ curl http://myip.directadmin.com/ nhé

 • uname -a: Lệnh này xuất ra một số thông tin cơ bản về nhân cũng như hệ điều hành Linux

Bài hay nên đọc

Cài đặt Powershell trên Kali Linux

 

Visits: 1881