Công cụ Hacking

Cài đặt Powershell trên Kali Linux

Bạn có thể đã biết rằng bạn có thể thêm các repositories bên ngoài một cách an toàn vào hệ điều hành Kali Linux của mình nhưng bạn có thể không biết rằng một trong nhiều repositories có sẵn  bao gồm một repositories của Microsoft bao gồm PowerShell. Repositories này tuy dành cho Debian nhưng các gói của nó hoàn toàn hoạt động tốt trên Kali, như chúng tôi sẽ trình bày trong bài đăng này.

I. Cài đặt gói Powershell trên Kali

Đầu tiên chúng ta cần cài đặt các thành phần cần thiết. Sử dụng câu lệnh sau

apt update && apt -y install curl gnupg apt-transport-https

Sau đó chúng ta cần tải về khóa GPG để APT tin tưởng các gói cài đặt từ repository mới

curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | apt-key add –

Bây giờ chúng ta sẽ thêm repository của Microsoft vào file /etc/apt/sources.list.d/

echo “deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-debian-stretch-prod stretch main” > /etc/apt/sources.list.d/powershell.list
apt update

Cuối cùng chúng ta tiến hành cài đặt Powershell

apt -y install powershell

II. Khởi chạy Powershell

Sử dụng câu lệnh pwsh để khởi chạy Powershell

Nếu bạn mới sử dụng Powershell,việc đầu tiên bạn cần làm là update built-in help bằng cách sử dụng Cmdlet Update-Help. Nó sẽ mất một thời gian để hoàn thành nhưng nó rất hiếm khi phải chạy lại

Các bạn có thể thấy, chúng ta không thể dùng tất cả câu lệnh như Powershell trên Windows nhưng các core module thì đều được hỗ trợ đầy đủ và phần mềm này vẫn còn được phát triển và cải thiện

Sau đây là một ví dụ chạy 1 PowerShell Reverse Shell để nhận 1 Netcat Listener

Link: https://gist.githubusercontent.com/staaldraad/204928a6004e89553a8d3db0ce527fd5/raw/fe5f74ecfae7ec0f2d50895ecf9ab9dafe253ad4/mini-reverse.ps1

Đáng chú ý là, không chỉ khi Microsoft cho rằng PowerShell là mã nguồn mở. Họ vẫn đang tiếp tục cập nhật và cải thiện nó và có 1 public package repository giúp việc cài đặt được dễ dàng
Nguồn: Installing PowerShell on Kali Linux | Kali Linux Dịch bởi Nguyễn Anh Kiệt

Visits: 1084