Hướng dẫn Linux

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux chạy trực tiếp trên Windows 10

cài đặt kali linux trực tiếp trên windows 10

cài đặt kali linux trực tiếp trên windows 10

Lưu ý khi cài đặt Kali Linux trực tiếp lên Windows 10

Lưu ý:

  1. Phải là bản Windows 10 April Update (Version 1803) trở lên
  2. Nhớ tắt hết diệt Virus, Firewall đi nhé
  3. Bản Kali này chưa được cài sẵn Tool
  4. Không nhận được card wifi on-board

Đọc những hướng dẫn mới nhất về Kali WSL tại đây

B1: Mở PowerShell (Admin) gõ Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
Khi được hỏi chọn Y, Enter để máy khởi động lại
B2: Mở trình duyệt lên. Truy cập: https://www.microsoft.com/en-us/store/p/kali-linux/9pkr34tncv07
B3: Windows Store sẽ tự động bật ra. Tải về máy
B4: Cài giao diện cho Linux
Mở CMD quyền Admin
Gõ Kali -> Enter
apt-get update
apt-get install wget -y
wget https://kali.sh/xfce4.sh
Nếu báo lỗi thì gõ wget http://kali.sh/xfce4.sh
sudo chmod a+x xfce4.sh
sudo ./xfce4.sh
sudo service xrdp start
B5: Mở Remote Desktop kết nối tới 127.0.0.1:3390

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo Hướng dẫn tạo máy ảo Kali Linux trên Microsoft Azure

Visits: 4347