Hướng dẫn Linux

Cách đổi máy chủ cập nhật cho Ubuntu/Debian

Đầu tiên chúng ta sẽ mở Terminal của Ubuntu lên

Bước 1: Gõ lệnh cd Desktop để chuyển vị trí đường dẫn của Terminal ra Desktop

Bước 2: Gõ lệnh sau để copy tập tin cấu hình ra Desktop
sudo cp /etc/apt/sources.list ~/Desktop

Bước 3: Mở File đó lên bằng trình sửa text của máy bạn
Bước 4: Bạn truy cập: https://launchpad.net/ubuntu/+archivemirrors
Tìm 1 Mirror ở quốc gia của bạn. Thí dụ là Việt Nam, ở đây tôi chọn Mirror Nhân Hòa chẳng hạn

Bước 5: Chọn phiên bản Ubuntu và Copy 2 dòng dưới

Bước 6
Chèn dấu # vào trước source cũ của Ubuntu
Paste 2 dòng mới vào

Bước 7: Lưu file này lại
Bước 8: Gõ lệnh mv /etc/apt/sources.list sources.list.bak để backup file source cũ

Bước 9: Gõ lệnh sudo cp sources.list /etc/apt để copy file sources.list mới vào hệ thống và Gõ lệnh sudo apt-get update -y để update lại các nguồn mới,

 

Hits: 436