Hướng dẫn Linux

Cách đổi máy chủ cập nhật cho Ubuntu/Debian

Đổi máy chủ cập nhật để làm gì?

  • Chúng ta cần đổi máy chủ cập nhật để lựa chọn máy chủ cập nhật gần chúng ta nhất và có tốc độ nhanh nhất

Đầu tiên chúng ta sẽ mở Terminal của Ubuntu lên

Bước 1: Gõ lệnh cd Desktop để chuyển vị trí đường dẫn của Terminal ra Desktop

Bước 2: Gõ lệnh sau để copy tập tin cấu hình ra Desktop
sudo cp /etc/apt/sources.list ~/Desktop

Bước 3: Mở File đó lên bằng trình sửa text của máy bạn
Bước 4: Bạn truy cập: Trang lưu trữ mirror của Ubuntu
Tìm 1 Mirror ở quốc gia của bạn. Thí dụ là Việt Nam, ở đây tôi chọn Mirror Nhân Hòa chẳng hạn

Bước 5: Chọn phiên bản Ubuntu và Copy 2 dòng dưới

Bước 6
Chèn dấu # vào trước source cũ của Ubuntu
Paste 2 dòng mới vào

Bước 7: Lưu file này lại
Bước 8: Gõ lệnh mv /etc/apt/sources.list sources.list.bak để backup file source cũ

Bước 9: Gõ lệnh sudo cp sources.list /etc/apt để copy file sources.list mới vào hệ thống và Gõ lệnh sudo apt-get update -y để update lại các nguồn mới,

Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài: Cách sửa lỗi update Kali Linux

Visits: 4701