Linux Tin tức

Debian 8.11 ra mắt. Bản update cuối cùng của Debian 8

Bebian 8 đã ra đời vào ngày 26/4/2015 và giờ đây đã trở thành một phiên bản cũ. Vào ngày 23/6/2018 dự án Debian phát hành bản Update Debian 8.11 và là bản update thứ 11 (Và là bản update cuối cùng) của Debian 8 Jessie. Phiên bản này cải thiện khá nhiều lỗi và fix rất nhiều vấn đề về bảo mật. Các gợi ý an toàn đã được phát hành riêng và được trích dẫn khi có sẵn.

Sau bản cập nhật này. Team bảo mật và team phát hành sẽ không còn hỗ trợ cập nhật cho Debian 8. Nếu muốn tiếp tục nhận được các hỗ trợ về bảo mật thì bạn nên update lên Debian 9. Hoặc đọc thêm chi tiết về chương trình hỗ trợ dài hạn tại https://wiki.debian.org/LTS

Bản cập nhật Debian 8.11 có rất nhiều bản vá lỗi, như vá các lỗi bảo mật CVE, lỗi rò rỉ bộ nhớ, nâng cấp Linux kernel, và thêm Driver card NVIDIA mới và rất nhiều cập nhật Package khác

Hãy lưu ý rằng, phiên bản này không phải là một phiên bản mới của Debian 8, chỉ một vài trong chúng được cập nhật. Bạn không cần phải xóa bộ cài cũ. Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, các gói package sẽ được cập nhật lên phiên bản mới nhât hiện tại

Users nào mà thường xuyên cài đặt update từ security.debian.org không cần phải cập nhật quá nhiều Packages, vì phần lớn các bản cập nhật đã bao gồm trong bản phát hành này

Tại cùng một thời điểm, phiên bản Debian 10 đã dự kiến sẽ được phát hành trong vòng một năm tới

Nguồn: Debian 8.11 releases: the Last Update of Debian 8 

Dịch bởi: Nguyễn Anh Kiệt

Visits: 787