Hacking Công cụ Kiến thức Linux Phần mềm

BillCipher – Công cụ thu thập thông tin dành cho trang web hoặc địa chỉ IP

Là một công cụ thu thập thông tin dành cho trang web hoặc địa chỉ IP sử dụng các ý tưởng từ Devploit, BillCipher có thể hoạt động trên mọi hệ điều hành nếu như trên đó có hỗ trợ Python 2, Python 3 và Ruby.

Các tính năng chính

 • Tra cứu DNS
 • Tra cứu Whois
 • Tra cứu GeoIP
 • Tra cứu Subnet
 • Quét cổng (Port Scanner)
 • Liên kết trang (Page Links)
 • Chuyển vùng (Zone Transfer)
 • HTTP Header
 • Tìm kiếm Host
 • Định vị IP (IP-Locator)
 • Tìm máy chủ DNS dùng chung
 • Get Robots.txt
 • Tìm kiếm Host DNS
 • Tra cứu IP dự phòng
 • Thu thập địa chỉ Email (sử dụng Infoga)
 • Liệt kê Subdomain (sử dụng Sublist3r)
 • Tìm kiếm trang đăng nhập của Admin (sử dụng Breacher)
 • Kiểm tra và vượt qua CloudFlare (sử dụng HatCloud)
 • Sao chép Website (sử dụng httrack) – Đây là tính năng mới!
 • Host Info Scanner (sử dụng WhatWeb) Đây là tính năng mới!

Cài đặt và chạy trên Linux

sudo apt update && sudo apt install ruby python python-pip python3 python3-pip
sudo apt install httrack whatweb
git clone https://github.com/GitHackTools/BillCipher
cd BillCipher
pip install -r requirements.txt
pip3 install -r requirements.txt
python3 billcipher.py

Cài đặt và chạy trên Windows

Tải về và cài đặt Python 2.7x và Python 3.7 từ trang web python.org:

 • Trong Customize Python 2.7.x, tìm Add python.exe to Path và lựa chọn Will be installed on local hard drive.
 • Trong Install Python 3.7, bật Add Python 3.6 to PATH

Tải và chạy tập tin cài đặt Ruby trên trang chủ RubyInstaller.org, chọn Add Ruby executables to your PATHUse UTF-8 as default external encoding.

Tài và chạy tập tin cài đặt Git trên trang web Git-scm.com, chọn Use Git from Windows Command Prompt. Sau đó, chạy Command Prompt và nhập lệnh dưới đây:

git clone https://github.com/GitHackTools/BillCipher
cd BillCipher
pip install -r requirements.txt
pip3 install -r requirements.txt
python3 billcipher.py

Ghi chú

BillCipher sử dụng các ý tưởng từ Devploit và công cụ này sử dụng hàm API HackerTarget.

Tất cả các công cụ: Breacher, Infoga, HatcloudSublist3r đều do các lập trình viên khác tạo ra, không phải của GitHackTools

Ảnh chụp màn hình

 

Liên hệ với tác giả

Website: GitHackTools.blogspot.com
Twitter: @SecureGF
Facebook: @GitHackTools
Google Plus: +TVT618

 

Nguồn: BillCipher – Information Gathering Tool For A Website Or IP Address

Dịch bởi: Trần Việt Đức Nguyên

Visits: 902