Newbie

Tổng hợp các câu lệnh Linux cơ bản (Phần 3)

Xem hai phần trước đã nhé bạn

Mình đọc cái tổng hợp này trong một tạp chí về Linux Mint, ban đầu định dịch nó ra Tiếng Việt nhưng thấy một số câu lệnh dịch cực kì khó cho sát nghĩa và đổi khi anh em đọc Tiếng Anh sẽ hiểu hơn, nên mình trích nguyên trang tạp chí đó lên đây nhé

Visits: 2335