Công cụ Hacking

Mời tải về Acunetix v12

Acunetix – Sản phẩm hàng đầu quét lỗ hổng website. Acunetix WVS là phần mềm quét lỗ hổng website hiệu quả nhất, nó kiểm tra tất cả các lỗ hổng website bao gồm cả SQL Injection, Cross Site Scripting và quét nhiều nhiều lỗ hổng website khác

Những điểm mới ở phiên bản 12

  1. Tăng tốc độ scan lên gấp đôi
  2. Hỗ trợ công nghệ Javascript mới nhất (ES7)
  3. AcuSensor mới dành cho các ứng dụng web Java
  4. Chức năng Pause và Resume scan
  5. Thêm trực tiếp các đường dẫn loại trừ trong cấu trúc site ngay trên giao diện chương trình
  6. Bao gồm chức năng về Password Policy

Bài gốc: What’s new in Acunetix v12 – Acunetix Dịch bởi Nguyễn Anh Kiệt

Visits: 1736