Newbie

Long Term Support (LTS) là gì

Chào các bạn

Đôi khi khi các bạn vào trang Download ISO của Ubuntu (Hay một số distro Linux khác) sẽ thấy 2 lựa chọn như sau

Trung bình khoảng 6 tháng Ubuntu sẽ phát hành 1 phiên bản Ubuntu mới và một phiên bản Ubuntu trước nó sẽ được gắn nhãn LTS. Vậy LTS là gì

LTS được hiểu như một chương trình hỗ trợ dài hạn, để người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng những phiên bản Ubuntu cũ trong khoảng 2 năm

Do vậy, nếu bạn đang xài Ubuntu 16.04 mà nếu Ubuntu 16.10 ra mắt mà bạn vẫn chưa muốn nâng cấp thì đừng lo, bạn vẫn có thể dùng tiếp tục dùng bản 16.04 mà không lo lắng gì về việc nhận các bạn vá lỗi cả

Một sơ đồ dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về LTS

Còn nếu bạn muốn luôn nhận được các bản cập nhật mới và không thích xài bản LTS, bạn hoàn toàn có thể coi bài viết này của tôi để luôn nhận được các bản cập nhật mới nhất
Cách nâng cấp (Upgrade) Ubuntu lên phiên bản mới

Bài này mình không chỉ nói về Ubuntu, đối với Fedora, Cent OS,… LTS cũng hoạt động tương tự như vậy

Hits: 524