Newbie

Giải thích cấu trúc thư mục của hệ điều hành Linux

image

Nếu bạn mới đến với Linux từ Windows, thì hẳn cấu trúc thư mục của Linux sẽ rất xa lạ đối với bạn. Hãy nhìn mà xem, thư mục C:/ và ký tự ổ đĩa như D, E đã biến mất và được thay thế bằng một dấu gạch “/” và những tên gọi khó hiểu. Hầu hết tên chỉ có 3 chữ cái

/ – Thư mục Root

Mọi thứ trên Linux đều nằm ở thư mục /root hay còn gọi là thư mục gốc. Nó cũng giống như thư mục gốc trên Windows là C:/ nhưng thật ra không đúng vì Linux không có các ký tự ổ đĩa như Windows. Nếu bạn thêm một phân vùng khác trên Windows thì nó sẽ là D:/ chả hạn, nhưng trên Linux nó sẽ lại là một thư mục ” / ” khác

image

/bin – Thư mục chứa nhị phân người dùng cần thiết

Thư mục /bin chứa các nhị phân người dùng cần thiết phải có khi hệ thống đã được gắn kết với chế độ người dùng đơn ( single – user mode ). Các ứng dụng như Chrome hay Firefox chả hạn được lưu trữ trong thư mục /usr/bin, các chương trình và hệ thống tiện ích quan trọng như Bash Shell được đặt ở trong thư mục /bin. Còn thư mục /usr có thể lưu trữ trên phân vùng khác được – các tệp này được đặt vào thư mục /bin để đảm bảo rằng hệ thống sẽ có các hệ thống quan trọng ngya cả khi không có hệ thống tệp nào khác được gắn vào. Thư mục /sbin cũng tương tự nhưng nó chỉ chứa các nhị phân quản trị hệ thống thiết yếu

image

/boot – Thư mục chứ tệp tin khởi động tĩnh

Thư mục /boot chứa các tệp tin cần thiết để khởi động hệ thống, ví dụ: các file của bộ khởi động GRUB và hạt nhân ( kernal ) được lưu trữ ở đây. Mặc dù vật, các tập tin cấu hình khởi động không được đặt ở đây.

/cdrom – Thư mục ổ đĩa CD Rom

Thư mục này là một phần của tiêu chuẩn FSH, nhưng bạn vẫn sẽ tìm thấy nó trên Ubuntu và các HĐH khác. Nó là vị trí tạm thời cho các ổ đĩa CD Rom được cài vào. Tuy nhiên, vị trí tiêu chuẩn cho phương tiện tạm thời được nàm ở /media

/dev – Thư mục hệ thống

Linux trưng bày các thiết bị dưới dạng tệp và thư mục /dev chứa một số tệp đặc biệt đại diện cho thiết bị. Đây không phải là các tệp thực tế như chúng ta biết, nhưng chúng xuất hiện dưới dạng các tệp – ví dụ: /dev/sda đại diện cho ổ đĩa SATA đầu tiên trong hệ thống. Nếu bạn muốn phân vùng nó, bạn có thể dùng phần mềm chỉnh sửa phân vùng và chỉnh sửa /dev/sda

Thư mục này cũng chứa các thiết bị giả, là các thiết bị ảo không thực sự tương ứng với phần cứng. Ví dụ: /dev/random tạo ra các số ngẫu nhiên. /dev null là một thiết bị đặc biệt không tạo ra đầu ra và tự động loại bỏ tất cả đầu vào – khi bạn chuyển đầu ra của lệnh thành /dev /null, bạn sẽ loại bỏ nó.

image

/etc – Tệp cấu hình

Thư mục /etc chứa các tệp cấu hình, thường có thể được chỉnh sửa bằng tay trong trình soạn thảo văn bản. Lưu ý rằng thư mục /etc/ chứa các tệp cấu hình trên toàn hệ thống – các tệp cấu hình dành riêng cho người dùng được đặt trong mỗi thư mục home của người dùng.

/home – Thư mục trang chủ

Thư mục / home chứa một thư mục trang chủ cho mỗi người dùng. Ví dụ: nếu tên người dùng của bạn là Bob, bạn có một thư mục trang chủ nằm ở /home /bob. Thư mục nhà này chứa các tệp dữ liệu người dùng và các tệp cấu hình dành riêng cho người dùng. Mỗi người dùng chỉ có quyền truy cập ghi vào thư mục trang chủ riêng của họ và phải có quyền nâng cao (trở thành người dùng root) để sửa đổi các tệp khác trên hệ thống.

image

/lib – Thư viện chia sẻ thiết yếu

Thư mục /lib chứa các thư viện cần thiết cho các nhị phân cần thiết trong thư mục /bin và /sbin. Các thư viện cần thiết cho các nhị phân trong thư mục /usr/bin được đặt trong thư mục /usr/lib.

/lost+found – Thư mục chứa các tệp đã phục hồi 

Mỗi hệ thống tệp Linux có một thư mục bị lost+found. Nếu hệ thống tệp gặp sự cố,  hệ thống kiểm tra tệp sẽ được thực hiện ở lần khởi động tiếp theo. Bất kỳ tệp bị hỏng nào được tìm thấy sẽ được đặt trong thư mục bị đó, vì vậy bạn có thể cố gắng khôi phục càng nhiều dữ liệu càng tốt.

/media – Tệp tin phương tiện di động

Thư mục / media chứa các thư mục con nơi các thiết bị phương tiện di động được chèn vào máy tính được gắn kết. Ví dụ: khi bạn chèn CD vào hệ thống Linux, một thư mục sẽ tự động được tạo bên trong thư mục /media. Bạn có thể truy cập nội dung của đĩa CD trong thư mục này.

/mnt – Điểm gắn kết tạm thời

Về mặt lịch sử, thư mục /mnt là nơi các quản trị viên hệ thống gắn các hệ thống tệp tạm thời trong khi sử dụng chúng. Ví dụ: nếu bạn cài đặt phân vùng Windows để thực hiện một số thao tác khôi phục tệp, bạn có thể gắn kết nó tại  /mnt/windows và bạn có thể gắn các hệ thống tệp khác ở bất cứ đâu trên hệ thống.

/opt – Gói tùy chọn

Thư mục /opt chứa các thư mục con cho các gói phần mềm tùy chọn. Nó thường được sử dụng bởi phần mềm độc quyền mà không tuân theo phân cấp hệ thống tệp tiêu chuẩn – ví dụ: một chương trình độc quyền có thể kết xuất các tệp của nó trong /opt /application khi bạn cài đặt nó.

/proc – Tệp tin chứa Kernal và Process

Thư mục /proc tương tự như thư mục /dev vì nó không chứa các tệp chuẩn. Nó chứa các tập tin đặc biệt đại diện cho hệ thống và xử lý thông tin.

image

/root – Thư mục dành cho người dùng Root

Thư mục /root là thư mục chính của người dùng root. Thay vì nằm ở /home/root, nó nằm ở /root. Điều này khác với /, là thư mục gốc của hệ thống.

/run – Tệp trạng thái ứng dụng 

Thư mục /run khá mới và cung cấp cho các ứng dụng một vị trí tiêu chuẩn để lưu trữ các tệp tạm thời mà chúng yêu cầu như ổ cắm và ID xử lý. Các tệp này có thể được lưu trữ trong /tmp vì các tệp trong /tmp có thể bị xóa.

/sbin – Thư mục quản trị hệ thống

Thư mục /sbin tương tự như thư mục /bin. Nó chứa các tệp nhị phân thiết yếu thường được chạy bởi người dùng root để quản trị hệ thống.

image

/selinux – Hệ thống tệp ảo SELinux

Nếu bản phân phối Linux của bạn sử dụng SELinux để bảo mật (ví dụ Fedora và Red Hat), thư mục /selinux chứa các tệp đặc biệt được sử dụng bởi SELinux. Nó tương tự như /proc. Ubuntu không sử dụng SELinux, vì vậy sự hiện diện của thư mục này trên Ubuntu dường như là một lỗi.

/srv – Dữ liệu dịch vụ

Thư mục /srv chứa dữ liệu của các dịch vụ được cung cấp bởi hệ thống. Nếu bạn đang sử dụng máy chủ HTTP Apache để phục vụ một trang web, bạn có thể lưu trữ các trang web của bạn trong một thư mục trong thư mục /srv.

/tmp – Tệp tạm thời

Các ứng dụng lưu trữ các tệp tạm thời trong thư mục /tmp. Các tệp này thường bị xóa bất cứ khi nào hệ thống của bạn được khởi động lại và có thể bị xóa bất cứ lúc nào bởi các tiện ích như tmpwatch.

/usr – Số nhị phân người dùng và dữ liệu chỉ đọc

Thư mục /usr chứa các ứng dụng và tệp được người dùng sử dụng, trái ngược với các ứng dụng và tệp được sử dụng bởi hệ thống. Ví dụ, các ứng dụng không thiết yếu được đặt bên trong thư mục /usr/bin thay vì thư mục /bin và các nhị phân quản trị hệ thống không thiết yếu được đặt trong thư mục /usr/sbin thay vì thư mục /sbin. Các thư viện cho mỗi thư viện được đặt bên trong thư mục /usr/lib. Thư mục /usr cũng chứa các thư mục khác – ví dụ: các tệp độc lập với kiến ​​trúc như đồ họa được đặt trong /usr /share.

Thư mục /usr/local là nơi các ứng dụng được biên dịch cục bộ cài đặt theo mặc định – điều này ngăn chúng làm hỏng phần còn lại của hệ thống.

image

/var – Tệp dữ liệu biến

Thư mục /var là đối tác có thể ghi đối với thư mục /usr, phải ở chế độ chỉ đọc trong hoạt động bình thường. Các tệp nhật ký và mọi thứ khác thường được ghi vào /usr trong khi hoạt động bình thường được ghi vào thư mục /var. Ví dụ: bạn sẽ tìm thấy các tệp nhật ký trong /var/log.

Dịch từ HowToGeek.Com

 

 

 

Visits: 4337