Hướng dẫn Linux

Hướng dẫn reset mật khẩu đăng nhập Ubuntu

Bước 1: Tại Menu GRUB lựa chọn mục “Advanced Options for Ubuntu”

Bước 2: Lựa chọn boot vào recovery mode

Bước 3: Lựa chọn mục Root Drop into root shell prompt

Bước 4: Khi cửa sổ Terminal hiện ra ở phần cuối màn hình, thực hiện lần lượt các câu lệnh sau

  • mount -rw -o remount /
  • ls /home
  • passwd <tên username của bạn>
  • Enter new UNIX password: Nhập Password lần 1
  • Retype new UNIX password: Nhập lại Password
  • exit

Lưu ý: Password nhập vào sẽ không được ghi lại trên màn hình các bạn cứ nhập vào mình thường

Nếu gặp lỗi Authentication token manipulation errorthì gõ lệnh sau mount -rw -o remount /

Sau đó thực hiện lại từ bước passwd

Bước 5: Khi quay về Menu này, các bạn chọn resume và bấm Enter để khởi động lại và Login với Password mới

Cách 2

Bước 1: Tại màn hình GRUB, bấm phím E để sửa menu Grub. Tại dòng bắt đầu bằng linux. Sửa như sau

  • Sửa chữ ro (Được khoanh vàng) thành rw
  • Thêm init=/bin/bash vào cuối dòng

Bước 2: Bấm Ctrl + X để lưu lại cấu hình và boot

Khi đã Boot vào Shell, các bạn làm tương tự cách 1.

Bước 3: Sau khi đổi pass xong, gõ lệnh reboot hoặc shutdown -r now và bấm Enter để khởi động lại

Bài viết có tham khảo từ itsfoss

 

 

Visits: 2039