Hướng dẫn cài đặt máy ảo Windows làm Lab thực hành Pentest
June 19, 2018
Armitage trợ thủ hữu ích cho Metasploit Framework
June 19, 2018

Hướng dẫn pentest ẩn danh với ProxyChain và Tor

Cài đặt Tor lên Kali Linux

Bước 1 Thêm Repo vào File sources.list
leafpad /etc/apt/sources.list
Thêm dòng sau vào cuối file
deb http://deb.torproject.org/torproject.org wheezy main

Bước 2: Thêm khóa GPG
gpg –keyserver keys.gnupg.net –recv 886DDD89
gpg –export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | apt-key add –

Bước 3: Update hệ thống
apt-get update

Bước 4: Cài đặt Signing key
apt-get install deb.torproject.org-keyring

Bước 5: Cài đặt Tor
apt-get install tor

Khởi chạy Service của tor: service tor start
Cú pháp sử dụng proxychain
proxychain + tên Tool
Ví dụ: proxychain sqlmap -u http://abc.gov –dbs

Hits: 160

Nguyễn Anh Kiệt
Nguyễn Anh Kiệt
Là một học sinh cấp 3, có đam mê với Linux. Sáng lập cộng đồng Linux Team Việt Nam. Quản trị viên blog Linux Team Việt Nam. Contact: admin@linuteamvietnam.edu.vn