June 25, 2018

Debian 8.11 ra mắt. Bản update cuối cùng của Debian 8

Bebian 8 đã ra đời vào ngày 26/4/2015 và giờ đây đã trở thành một phiên bản cũ. Vào ngày 23/6/2018 dự án Debian phát hành […]
June 24, 2018

GNOME Web Browser đã hỗ trợ Reader Mode

Credit: twitter.com/babywogue Một chế độ Reader Mode thử nghiệm sẽ được đưa vào phiên bản tiếp theo của GNOME Web, hay còn được gọi là Epiphany Tính […]
June 18, 2018

Lubuntu – Phiên bản Ubuntu dành cho các máy cấu hình yếu

Chào các bạn Bạn đang có một chiếc máy tính cũ kĩ đời cổ (Tầm 512MB RAM) gì đó và bạn vẫn muốn sử dụng nó. […]