Hướng dẫn Linux Phần mềm

Cách tìm kiếm 1 package trên Kali Linux

Việc tìm kiếm các package trên Kali Linux giờ đây là một việc làm hết sức dễ dàng sử dụng các công cụ hỗ trợ phía dưới

apt-cache

Trong số rất nhiều công cụ thường được dùng để tìm kiếm package, apt-cache là một công cụ cơ bản và hữu dụng nhất. Đây là công cụ được tôi sử dụng nhiều nhất vì nó nhanh, dễ sử dụng và hiệu quả. Mặc định, apt-cache tìm kiếm cả tên package cùng với chức năng của nó. Ví dụ ở đây chúng tôi muốn tìm các package chứa đoạn ‘kali-linux’

Tuy nhiên đoạn kí tự ở đây được tìm cả ở trong tên và description. Để chỉ tìm kiếm trong cột tên, các bạn sử dụng tham số –names-only

Chúng ta có thể kết hợp với câu lệnh grep để kết quả tìm kiếm chính xác hơn

aptitude

aptitude vốn không được cài đặt sẵn trong Kali. Chúng ta có thể cài đặt nó bằng câu lệnh sau

root@kali:~# apt update && apt -y install aptitude

Sau đó chúng ta gõ lệnh aptitude để khởi chạy công cụ

Để bắt đầu tìm kiếm, chúng ta có thể bấm phím / hoặc click nút Find

Sau khi tìm được package mong muốn, bạn có thể dùng phím “+” để chọn và cài đặt nó, để bỏ chọn dùng phím “-”

Khi đó, bạn có thể tiếp tục tìm kiếm các package khác. Khi bạn sẵn sàng để cài đặt. Bấm phím “g” để xem các hành động sắp được thực hiện

Khi bạn cảm thấy hoàn tất, bấm phím “g” một lần nữa và chương trình sẽ cài đặt Package cho bạn

The Internet

Các bạn có thể sử dụng dork site: để tìm kiếm các Tool trên Google. Các bạn có thể xem một ví dụ phía dưới

Nguồn: Finding Packages for Kali Linux | Kali Linux Dịch bởi Nguyễn Anh Kiệt

 

Visits: 1341