September 12, 2018

Google đã “chôm” những thông tin gì từ bạn?

Chuyện là hôm nay đang ngồi trên công ty chơi game trên con điện thoại cùi bắp, chợt một banner quảng cáo xuất hiện!!! Thế là […]
August 29, 2018

Chúng ta bảo mật máy tính cá nhân như thế nào?

Sau đây tôi sẽ cho các bạn biết tôi đã bảo mật máy tính cá nhân ra sao. Tôi sử dụng cả HĐH Windows, Linux và […]