Công cụ Hacking

UBoat – Dự án HTTP Botnet

Clone Project từ github: git clone https://github.com/Souhardya/UBoat.git

Tính năng

 1. Lập trình trên C++ và không yêu cầu cài soft hỗ trợ khi cài
 2. Mã hóa giao tiếp C&C
 3. Thiết lập Persistence phòng ngừa trường hợp mất quyền điều khiển
 4. Kết nối dự phòng (Sử dụng Fallback server address hoặc domain)
 5. Hỗ trợ DDOS (Làm tràn TCP & UDP)
 6. Hệ thống tạo Task (Hỗ trợ thay đổi System HWID, Quốc gia, IP, Hệ điều hành)
 7. Hỗ trợ thực thi command từ xa
 8. Cập nhật và gỡ bỏ các malware khác
 9. Tải xuống và thực thi Malware khác
 10. Hoạt động như một Keylogger thụ động
 11. Kích hoạt Windows RDP (Remote Desktop)
 12. Plugin cho phép dễ dàng cập nhật tính năng

Download

 1. Tải Bot/Panel tại: https://github.com/Souhardya/UBoat/releases
 2. Làm theo wiki tại: https://github.com/Souhardya/UBoat/wiki

 Dự án được duy trì bởi

Ảnh chụp màn hình

Visits: 1324