Linux Tin tức

Ra mắt hệ điều hành DragonFly BSD 5.6.2

DragonFly là một hệ điều hành và môi trường ứng dụng được thiết kế như là sự tiếp nối của FreeBSD-4.x. Các hệ điều hành này có thể được phân loại là cùng loại, vì chúng dựa trên các khái niệm UNIX và giao diện lập trình ứng dụng. DragonFly là một nhánh của con đường phát triển này.

DragonFly phiên bản 5.4.1 có những cải tiến đáng kể về HAMMERS2, xử lý giao diện WLAN tốt hơn và kết nối mạng WLAN được cải thiện với dhcpcd (8).

Download: https://www.dragonflybsd.org/download/

Changelogs: https://www.dragonflybsd.org/release56/

Visits: 442