Công cụ Hacking

Mời tải về Kali Linux 2018.3 (Multiple Links: Direct, Torrent, Fshare, Google Drive)

Các công cụ và cập nhật mới

Thêm mới một số tool vào Repo. Bao gồm

  • idb: Công cụ kiểm thử nền tảng IOS
  • gdb-peda: Python Exploit Development Assistance cho GDB
  • datasploit: OSINT Framework phục vụ cho nhiều kỹ thuật recon khác nhau
  • kerberoast: Công cụ đánh giá Kerberos

Đồng thời cũng cập nhật 1 loạt tool như:  aircrack-ng, burpsuite, openvas, wifite, wpscan.

Cách cập nhật từ bản cũ lên bản 2018.3

B1: Kiểm tra file Source.list bằng câu lệnh: cat /etc/apt/sources.list

Nếu kết quả xuất ra có dòng sau là ok

deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main non-free contrib

B2: Thực thi lệnh: apt update && apt -y full-upgrade

B3: Kiểm tra phiên bản bằng lệnh: grep VERSION /etc/os-release

VERSION=”2018.3″
VERSION_ID=”2018.3″ là ngon rồi

Cập nhật Link tải ISO 2018.3

Link 1: Direct Link + Torrent: Click Here

Link 2: Fshare.vn: Click Here : Get link VIP Here

Link 3: Google Drive: Click Here (Skip Ads for maintain blog)

 

Visits: 2058