Hướng dẫn Linux

Cách loại bỏ những packages bị hỏng trong Ubuntu

Vấn đề bị lock khi cài packages

 • Khi cài đặt Packages bằng apt, nhiều khi bạn sẽ gặp một thông báo lỗi tương tự dưới đây, có nghĩa là có một tiến trình đang chạy ngầm và folder đó bị lock nên bạn không thể cài thêm gì vô đó được
packages

packages

 • Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng 2 cách
  • Cách 1: Khởi động lại hệ thống
  • Cách 2: (Không khuyến khích vì có thể gây ra xung đột). Bạn sẽ gõ câu lệnh
   • sudo rm <đường dẫn sau cụm từ “Could not get lock”>
   • VD: sudo rm /var/lib/dpkg/lock

Sử dụng DPKG

 • Bạn có thể đang dùng lệnh dpkg purge nhưng bị gặp một lỗi như sau: dpkg: error processing package [tên package] (–purge))
 • Nếu chưa rõ Package nào bị hỏng, bạn có thể dùng lệnh sau để yêu cầu dpkg thử cấu hình lại tất cả các package nghi bị lỗi: sudo dpkg –configure -a
 • Câu lệnh trên sẽ giúp liệt kê những packages bị hỏng, bây giờ chúng ta sẽ gỡ bỏ chúng bằng lệnh: sudo dpkg –remove –force-remove –reinstreq
 • Nếu bạn đã biết tên một package cụ thể, bạn có thể dùng 2 lệnh sau để gỡ bỏ chúng
  • sudo mv /var/lib/dpkg/info/tên package.* /tmp/
  • sudo dpkg –remove –force-remove-reinstreq <tên package>

Sử dụng APT

 • Với APT có hai câu lệnh bạn cần lưu ý
 • Để sửa chữa các package bị hỏng, bạn sẽ dùng lệnh: sudo apt update –fix-missing
 • Nếu các package không chạy do thiếu phần bổ trợ thì các bạn sẽ sử dụng câu lệnh: sudo apt install -f

Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài Cách sửa lỗi “E: Unable to locate package” trên Ubuntu

Bài viết được dịch và viết theo bài How to remove broken packages in Ubuntu

Visits: 1268