Hướng dẫn Linux

Linux boot chậm và cách khắc phục

Lưu ý: Post này dành cho những người có kinh nghiệm, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn không có kiến thức mà thực hiện theo hướng dẫn này và gây lỗi cho máy của bạn

Công cụ xem thời gian Boot systemd-analyze

  • Công cụ này được cài sẵn trên Ubuntu và bạn không cần phải cài đặt nó, chỉ cần mở Terminal và gõ lệnh systemd-analyze

systemd-analyze

  • Chúng ta có thể dễ thấy được thời gian Boot của máy chúng ta là 32.378s trong đó
    • kernel chiếm 6.074s
    • userspace chiếm 26.304s

Tăng tốc thời gian boot

  • Bản sử dụng câu lệnh systemd-analyze blame để show ra các service khởi động cùng máy và độ ảnh hưởng lên quá trình boot

  • Nếu có quá nhiều services, bạn có thể dùng câu lệnh sau để lọc ra 10 service ảnh hưởng tới boot nhiều nhất systemd-analyze blame | head

  • Bạn có thể xem thứ tự các dịch vụ dạng cây theo dạng chuỗi thời gian bằng câu lệnh systemd-analyze critical-chain

  • Để tắt một service bất kì nào đó đơn giản bạn chỉ cần dùng câu lệnh: sudo systemctl disable <tên services>

Bài viết được dịch từ bài gốc: How long does your Linux system take to boot? ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài Hướng dẫn cài đặt và sử dụng công cụ cứu hộ Boot-Repair

Visits: 1254