Wellmess: Mã độc viết bằng Golang tấn công các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows và Linux
July 13, 2018
Intel trả 100.000 USD tiền thưởng cho việc phát hiện hai lỗi bảo mật mới kiểu Spectre trên CPU
July 16, 2018

[Infographic] Những thành công của Ubuntu trong thời gian vừa qua

Hits: 426

Nguyễn Anh Kiệt
Nguyễn Anh Kiệt
Là một học sinh cấp 3, có đam mê với Linux. Sáng lập cộng đồng Linux Team Việt Nam. Quản trị viên blog Linux Team Việt Nam. Contact: admin@linuteamvietnam.edu.vn