Google đã “chôm” những thông tin gì từ bạn?
September 12, 2018
[CẢNH BÁO] Tiki.vn tồn tại lỗ hổng bảo mật, nguy cơ lộ thông tin người dùng [ĐÃ FIX]
September 16, 2018

Hướng dẫn đăng kí và cài đặt NoIP trên Kali Linux | Parrot OS Security

Đầu tiên tạo và đăng kí 1 tài khoản NoIP tại trang https://www.noip.com/sign-up

Lưu ý tài khoản FREE thì hostname sẽ hết hạn sau 30 ngày, vào ngày 28-29 bạn cần vào NoIP Confirm lại Hostname

Sau đó mở Terminal ra và gõ các lệnh sau

  1. sudo -s (Cấp quyền Root)
  2. apt-get install gcc make -y (Cài đặt các thành phần cần thiết để complie)
  3. cd /usr/local/src/
  4. wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz
  5. tar xf noip-duc-linux.tar.gz
  6. cd noip-2.1.9-1/
  7. make install
  8. Khai báo các thông tin cần thiết
  9. noip2 (Để khởi chạy noip)

Để kiểm tra noip đã chạy hay chưa. Chúng ta dùng lệnh ps -A | grep “noip”

Video DEMO

DEMO cài đặt No-IP

DEMO cài đặt No-IP

Người đăng: Linux Team Việt Nam vào Thứ Bảy, 15 Tháng 9, 2018

Hits: 155

Nguyễn Anh Kiệt
Nguyễn Anh Kiệt
Là một học sinh cấp 3, có đam mê với Linux. Sáng lập cộng đồng Linux Team Việt Nam. Quản trị viên blog Linux Team Việt Nam. Contact: admin@linuteamvietnam.edu.vn