August 15, 2018

TIDoS Framework – Framework pen test tấn công ứng dụng web

Hiểu một cách đơn giản, TIDoS framework là một framework dùng để kiểm tra ứng dụng web một cách toàn diện. Những tính năng nổi bật: […]
August 14, 2018

UBoat – Dự án HTTP Botnet

Clone Project từ github: git clone https://github.com/Souhardya/UBoat.git Tính năng Lập trình trên C++ và không yêu cầu cài soft hỗ trợ khi cài Mã hóa giao tiếp […]
August 12, 2018
Aron - Một công cụ đơn giản tìm kiếm các tham số GET và POST ẩn bằng Bruteforce

Aron – Một công cụ đơn giản tìm kiếm các tham số GET và POST ẩn bằng Bruteforce

Giới thiệu về công cụ Aron:    Aron là một công cụ được lập trình bằng ngôn ngữ lập trình Go, có chức năng tìm kiếm […]
August 10, 2018

Raccon – Tool Scan lỗ hổng và khảo sát mục tiêu hiệu quả cao

Clone Project từ github: git clone https://github.com/evyatarmeged/Raccoon.git Tính năng Cung cấp DNS chi tiết Cung cấp bản đồ DNS sử dụng DNS dumpster Cung cấp thông tin […]
August 6, 2018
NXcrypt - Encrypt Python backdoors to bypass Anti-Virus

NXcrypt – Công cụ mã hoá Python Backdoors để bypass Anti-Virus

Giới thiệu về NXcrypt:    NXcrypt là một công cụ mã hoá Python backdoors được lập trình bằng Python, bởi Hadi Mene (h4d3s). Sau khi được mã […]
August 4, 2018
ZeroDoor - Creating cross-platform Backdoors

ZeroDoor – Công cụ tạo Backdoor đa nền tảng

Giới thiệu về ZeroDoor    ZeroDoor là một công cụ được lập trình để giúp cho các thanh niên Script Kiddies có thể tạo một tệp […]
August 3, 2018
Terminator - Easy way to create Metasploit Payload

Terminator – Tạo tệp tin có chứa Payload với Metasploit

Danh sách các Payload:  * Payload hỗ trợ các hệ điều hành: Windows, Mac OS X, Linux. Android  * Payload được tích hợp vào các tệp […]
August 1, 2018
Sublist3r - Fast and Powerful Sub-domain Listing tools for PenTesters

Sublist3r – Công cụ liệt kê tên miền phụ nhanh và mạnh mẽ

Giới thiệu về Sublist3r    Sublist3r là một công cụ được lập trình bằng ngôn ngữ Python, được thiết kế để liệt kê các tên miền […]
July 31, 2018
eXpliot - Internet Of Things Exploitation Framework

eXpliot – Framework khai thác các thiết bị IoT

Giới thiệu về eXpliot:    eXpliot là một framework dùng để kiểm tra bảo mật cho các thiết bị Vạn Vật Kết Nối (IoT) và cơ […]
July 30, 2018

sAINT – Chương trình tạo spyware cho Windows

Clone project từ github: git clone https://github.com/tiagorlampert/sAINT.git Chức năng Keylogger Chụp ảnh màn hình Chụp ảnh Webcam Tự khởi động cùng hệ thống Gửi thông tin thu […]