Hướng dẫn Linux

Debian Series – Bài 1: cài đặt Debian 11 trên VMware

VMware

VMware là phần mềm ảo hóa tạo ra hệ thống máy ảo có các phần cứng ảo riêng dựa trên tài nguyên của máy thật.

Debian 11

Debian là hệ điều hành Linux , Debian 11 có tên mã là bullseye dành cho PC 64-bit (amd64) để tải debian11 hãy vào trang này để tải. Hoặc trang này nếu trang kia bạn thấy chậm

Cài đặt Debian 11 lên VMware

Tải về VMWare tại đây

Keys

ZF3R0-FHED2-M80TY-8QYGC-NPKYF
YF390-0HF8P-M81RQ-2DXQE-M2UT6
ZF71R-DMX85-08DQY-8YMNC-PPHV8

Bước 1: Vào VMware chọn Create a New Virtual Machine (ở đây phiên bản VMware của mình là 16)

Hình 1: Chọn Create a New Virtual Machine

Hình 1: Chọn Create a New Virtual Machine

Bước 2: Chọn Typical (recommended) sau đó bấm Next

Hình 2: Chọn Typical (recommended)

Hình 2: Chọn Typical (recommended)

Bước 3: Chọn Installer disc image file (iso) : chọn Browse.. dẫn vào file iso debian11 đã tải lúc đầu sau đó bấm Next

Hình 3: Chọn tới files ISO Debian vừa tải

Hình 3: Chọn tới files ISO Debian vừa tải

Bước 4: Chọn hệ điều hành Linux và chọn version ở đây mình có debian11 nhưng hiện tại VMware chỉ có cao nhất là Debian 10.x nên mình chọn luôn cái đó, các bạn nếu có đúng phiên bản file iso mình có thì chọn đúng nhé, cuối cùng thì chọn Next.

Hình 4: chọn hệ điều hành Debian và chọn phiên bản

Hình 4: chọn hệ điều hành Debian và chọn phiên bản

Bước 5: Điền tên máy ảo của bạn và lưu trữ máy ảo chọn Browse .. (nên chọn những ổ trống nhiều để lưu trữ) và chọn Next

Hình 5: Chọn tên và nơi lưu trữ máy ảo

Hình 5: Chọn tên và nơi lưu trữ máy ảo

Bước 6: Chọn dung lượng ổ đĩa 20GB (có thể cho dung lượng nhiều hơn nếu dung lượng máy bạn còn nhiều) và chọn Split virtual disk into multiple files sau đó chọn Next

Hình 6: Chọn dung lượng ổ đĩa

Hình 6: Chọn dung lượng ổ đĩa

Bước 7: Kiểm tra lại các thông tin bạn vừa cài đặt và chọn Finish

Hình 7: Kiểm tra lại các thông tin đã cài đặt cho máy ảo

Hình 7: Kiểm tra lại các thông tin đã cài đặt cho máy ảo

Bước 8: Chọn Power on this virtual machine để khởi động máy ảo

Hình 8: Khởi động máy ảo

Hình 8: Khởi động máy ảo

Bước 9: Ở Bios mode chọn Graphical install (để cài đặt bằng giao diện)

Hình 9: Chọn cài đặt bằng giao diện

Hình 9: Chọn cài đặt bằng giao diện

Bước 10: Chọn ngôn ngữ (chọn ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng) và chon Continue, mặc dù có Tiếng Việt nhưng mình khuyên bạn nên chọn Tiếng Anh để thuận lợi hơn về sau này

Hình 10: Chọn ngôn ngữ

Hình 10: Chọn ngôn ngữ

Bước 11: Chọn vị trí của bạn (ở đây mình chọn Vietnam) và chọn Continue

Hình 11: Chọn vị trí

Hình 11: Chọn vị trí

Bước 12: Chọn ngôn ngữ mặc định và chọn Continue

Hình 12: Chọn mặc định

Hình 12: Chọn mặc định

Bước 13: Chọn American English (kiểu bàn phím) và chọn Continue

 

Hình 13: Chọn kiểu bàn phím

Hình 13: Chọn kiểu bàn phím

Bước 14: Nhập tên máy tính (tùy chọn) và chọn Continue

Hình 14: Chọn tên máy tính

Hình 14: Chọn tên máy tính

Bước 15: Chọn domain name (tùy chọn) và chọn Continue. Mấy bạn dùng máy cá nhân thì không cần bước này lắm

Hình 15: Chọn tên domain

Hình 15: Chọn tên domain

Bước 16: Thiết lập mật khẩu quản trị root và chọn Continue

Hình 16: Thiết lập mật khẩu root

Hình 16: Thiết lập mật khẩu root

Bước 17: Chọn tên người dùng (tạo một user mới ngoài user root) và chọn Continue

Hình 17: Chọn tên người dung

Hình 17: Chọn tên người dùng

Bước 18: Thiết lập mật khẩu người dùng và chọn Continue

Hình 18: Thiết lập mật khẩu người dùng

Hình 18: Thiết lập mật khẩu người dùng

Bước 19.1: Phân vùng ổ đĩa (ít nhất 2 phân vùng và swap) chọn Guided – use entire disk và chọn Continue

Hình 19.1: Chọn Guided – use entire disk

Hình 19.1: Chọn Guided – use entire disk

Bước 19.2. Chọn ổ đĩa và chọn Continue

Hình 19.2: Chọn ổ đĩa

Hình 19.2: Chọn ổ đĩa

Bước 19.3: Chọn Finish partitioning and write changes to disk và chọn Continue

Hình 19.3: Chọn Finish partitioning and write changes to disk

Hình 19.3: Chọn Finish partitioning and write changes to disk

Bước 19.4: Chọn Yes (để lưu thay đổi ổ đĩa) và chọn Continue

Hình 19.4: Lưu thay đổi ổ đĩa

Hình 19.4: Lưu thay đổi ổ đĩa

Bước 20: Chọn link mirror (Link máy chủ sẽ chứa các package online sau này) và chọn Continue

Hình 20: Chọn Link cài đặt Online

Hình 20: Chọn Link cài đặt Online

Bước 21: Chọn Yes (cài đặt GRUB boot loader) và chọn Continue

Hình 21: Cài đặt GRUB boot loader

Hình 21: Cài đặt GRUB boot loader

Bước 21.1: Chọn /dev/sda (cài đặt trên phân vùng ổ đĩa) và chọn Continue

Hình 21.1: Cài đặt trên phân vùng ổ đĩa

Hình 21.1: Cài đặt trên phân vùng ổ đĩa

Bước 22: Sau khi máy ảo chạy xong chọn Continue (để reboot và hoàn thành các bước cài đặt)

Hình 22: Hoàn thành cài đặt

Hình 22: Hoàn thành cài đặt

Bước 23: Đăng nhập và sử dụng hệ điều hành linux debian11

Hình 23: Màn hình đăng nhập vào debian11

Hình 23: Màn hình đăng nhập vào debian11

Kết luận

Chúng ta vừa hoàn thành các bước cài đặt Debian 11 trên máy ảo VMware,tại đây chúng ta có thể khai thác và sử dụng tối đa hệ điều hành này trong môi trường ảo hóa.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!

Video hướng dẫn

Tác giả: Bé Snake

Visits: 3384