July 3, 2018

SUSE Linux được bán đi trong thương vụ 2.5 Tỉ đô-la

Công ty phần mềm mã nguồn mở SUSE đã được bán cho một quỹ đầu tư tư nhân từ Thuỵ Điển. EQT Partners sẽ tiếp nhận SUSE […]