Hướng dẫn Linux

Ubuntu Remote Desktop – Hướng dẫn điều khiển từ xa máy chạy Ubuntu

Ubuntu Remote Desktop là gì?

Ubuntu Remote Desktop cho phép chúng ta có thể điều khiển từ xa một máy tính chạy Ubuntu cũng như các Distro tương tự. Điều này rất tiện lợi với những người ưa thích giao diện đồ hoạ hay không quen dùng giao diện dòng lệnh để điều khiển máy khác qua SSH

Kích hoạt Ubuntu Remote Desktop

 • Bước 1: Mở Menu ở góc phải màn hình và chọn Settings

 • Bước 2: Chọn Sharing, bật tính năng này lên và tiếp tục chọn mục Screen Sharing

 • Bước 3: Kích hoạt tính năng Screen Sharing. Cho phép các máy bên ngoài kết nối vào và đặt một mật khẩu nếu cần

Kích hoạt Ubuntu Remote Desktop

Kết nối tới máy khác sử dụng Ubuntu Remote Desktop

 • Vì Ubuntu Remote Desktop dựa trên VNC cho nên chúng ta cần một VNC Client để kết nối vào

Trên Linux: Bạn có thể dùng Remmina

 • Remmina là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí hỗ trợ rất nhiều giao thức kết nối như SSH, RDP, VNC, NX, XDMCP hay SPICE
 • Hướng dẫn cài đặt. Bạn chỉ cần nhập vào câu lệnh phù hợp với Distro bạn đang dùng
  • Ubuntu/Debian/Linux Mint
sudo apt install remmina
  • Fedora
sudo dnf install remmina
  • Arch Linux/Manjaro
sudo pacman -S remmina
 • Bạn chỉ cần chạy Remmina lên, nhập IP, Password, chọn giao thức kết nối VNC là xong

Trên Windows hay các hệ điều hành khác bạn có thể sử dụng RealVNC

Lưu ý

 • Nếu bạn cần tắt chế độ mã hoá của VNC đi thì trên máy bị điều khiển, bạn chạy câu lệnh sau
gsettings set org.gnome.Vino require-encryption false

Bài viết có tham khảo và sử dụng hình ảnh từ trang linuxiac.com

Visits: 4851