Công cụ Hacking

Radium-Keylogger – Python Keylogger nhiều chức năng

Tác giả: Mehul Jain

Clone Project từ github: git clone https://github.com/mehulj94/Radium-Keylogger.git

Tính năng

 • Ghi lại thao tác bàn phím
 • Cho phép chụp ảnh màn hình
 • Cung cáp sơ đồ các ổ đĩa trong máy tính
 • Thu thập Password được lưu trữ của các phần mềm
  • Chrome
  • Mozilla
  • Filezilla
  • Core FTP
  • CyberDuck
  • FTPNavigator
  • WinSCP
  • Outlook
  • Putty
  • Skype
  • Generic Network
  • Steam
 • Thu thập Cookie
 • Thu thập các thông tin của hệ thống
  • IP LAN và IP Public
  • Các cấu hình địa chỉ IP
  • Nền tảng hệ điều hành
 • Tự động khởi động cùng Windows
 • Ghi lại webcam

Yêu cầu

Tóm tắt cách dùng

 • Cài đặt đầy đủ những thứ cần thiết ở phần Yêu Cầu
 • Thiết lập tài khoản Gmail; FTP Server (Ghi nhớ hãy encode Password bằng Base64)
 • Thiết đặt biến originalfilename tại mục copytostartup(). Điền đúng tên file .exe vào đây
 • Dùng Pyinstaller để build file exe
 • Sau 300 kí tự được ghi lại thì sẽ gửi mail 1 lần, bạn có thể sửa đổi thiết đặt này
 • Sau 500 kí tự được ghi lại thì sẽ chụp hình 1 lần, bạn có thể sửa đổi thiết đặt này
 • Thay đổi originalfilename và coppiedfilename ở hàm copytostartup() khi cần
 • Khi bạn sử dụng tính năng copytostartup() thì bạn nên kiểm tra hàm deleteoldstub() và thiết đặt lại cho chuẩn

Ảnh chụp màn hình

Video hướng dẫn chi tiết

Visits: 908