Hướng dẫn Linux Newbie

Cách sử dụng cơ bản trình quản lý gói pacman trên Arch Linux và các distro dựa trên Arch

Có rất nhiều trình quản lý gói phần mềm cho Linux: dpkg và apt cho các bản phân phối dựa trên Debian, rpmdnf (thay cho yum từ phiên bản Fedora 22), eopkg cho hệ điều hành Solus, và còn có snapflatpak tương thích và hoạt động được với mọi hệ điều hành GNU/Linux… Trong đó với sự phổ biến của Ubuntu, apt (chạy trên dpkg) là trình quản lý gói được sử dụng phổ biến nhất vì Ubuntu được dựa trên Debian. Nếu như các bạn muốn dùng thử Arch Linux hoặc các bản phân phối của Arch thì bạn nên đọc bài viết này (hoặc không cần đọc mà cứ lên Google tìm thôi) để làm quen với pacman (trình quản lý gói của Arch) nha.

Cập nhật cơ sở dữ liệu và cập nhật gói phần mềm

Để cập nhật cơ sở dữ liệu của gói tin, các bạn dùng: sudo pacman -Sy
Tương tự với câu lệnh  sudo apt update.
Nếu các bạn muốn cập nhật lại toàn bộ cơ sở dữ liệu từ đầu thì có thể dùng sudo pacman -Syy (Nhưng mình không khuyến khích dùng lựa chọn này vì sẽ mất thời đó. Chỉ nên dùng khi cơ sở dữ liệu gói phần mềm trên máy bị lỗi thôi)

Để cập nhật gói tin, các bạn dùng: sudo pacman -Su
Tương tự với câu lệnh sudo apt full-upgrade, sudo apt upgrade. Nhưng apt full-upgrade sẽ nâng cấp toàn hệ thống phần mềm và xóa những gói phần mềm mà gói phần mềm được nâng cấp hay cài mới yêu cầu cần xóa, apt upgrade cũng nâng cấp và cập nhật hệ thống phần mềm nhưng không nâng cấp các gói phần mềm mà yêu cầu xóa gói phần mềm khác

Ngoài ra bạn có thể kết hợp cả cập nhật cơ sở dữ liệu và nâng cấp gói phần mềm cùng lúc bằng cách dùng sudo pacman -Syu ?
Hoặc cập nhật hết toàn bộ cơ sở dữ liệu và nâng cấp với sudo pacman -Syyu

Tìm và cài đặt các gói phần mềm

Để tìm gói phần mềm thì các bạn dùng: pacman -sS  [từ khóa hoặc tên gói phần mềm]
Giống y như câu lệnh apt search đó.

Để cài đặt gói phần mềm thì các bạn dùng: sudo pacman -S  [gói phần mềm 1, 2…]
Giống y như câu lệnh sudo apt install đó.

Nếu bạn có tải về một gói phần mềm (của Arch Linux có định dạng .pkg.tar.xz.pkg.tar.zst) mà không có trong cơ sở dữ liệu và bạn muốn cài gói tin đó, các bạn dùng:
sudo pacman -U  [đường dẫn đến gói phần mềm]
Giống y như câu lệnh sudo dpkg -i trên Debian với Ubuntu.

Gỡ cài đặt gói phần mềm nào đó

Nếu bạn chỉ muốn gỡ gói phần mềm đó thôi, thì các bạn dùng:
sudo pacman -R [tên gói phần mềm 1, 2…]
Giống y như câu lệnh sudo apt remove.

Nếu bạn muốn gỡ cả các tập tin thiết lập của gói phần mềm muốn xóa, các bạn dùng: sudo pacman -Rn [tên gói phần mềm 1, 2…]
Giống y như câu lệnh sudo apt purge.

Còn nếu bạn muốn xóa cả gói phần mềm đó cùng với các gói phần mềm khác liên quan và không cần thiết, thì các bạn dùng:sudo pacman -Rs [tên gói phần mềm 1, 2…]
Tương tự với câu lệnh sudo apt autoremove. Khi gỡ một gói phần mềm trên Debian và Ubuntu, nếu như các gói phần mềm liên quan đến gói phần mềm được xóa không còn cần thiết nữa thì các bạn dùng sudo apt autoremove để gỡ hết đi.

Bạn có thể kết hợp gỡ gói phần mềm và các gói phần mềm khác liên quan không cần thiết, cùng các tệp tin thiết lập của chúng bằng câu lệnh sudo pacman -Rns.

Liệt kê các gói phần mềm đã cài đặt

Để liệt kê tất cả các gói phần mềm đã cài đặt kể cả cài sẵn từ trước đến nay, các bạn dùng:
pacman -Q
Giống y như câu lệnh apt list --installed.

Nếu bạn chỉ muốn liệt kê các gói cài đặt do bạn tự cài thôi, thì các bạn dùng: pacman -Qe

Gỡ tất cả các gói phần mềm không cần thiết

Để gỡ tất cả các gói phần mềm không cần thiết và các tệp tin thiết lập của chúng các bạn dùng:
sudo pacman -Rns $(pacman -Qttdq)
Tương tự với câu lệnh sudo apt autoremove.

Bài viết do mình tự biên tự soạn từ quá trình sử dụng Manjaro của mình :V

Viết bởi Thuyên Hilda

Hits: 2584