BillCipher - Information Gathering tool for a Website or IP address
Công cụ Hacking

BillCipher – Công cụ thu thập thông tin từ một Website hoặc một địa chỉ IP

Giới thiệu về BillCipher 2.1 (bản Việt ngữ)

   BillCipher là một công cụ thu thập thông tin của một trang web hoặc một địa chỉ IP và có sử dụng một số ý tưởng của Devploit.

   BillCipher tương thích với mọi hệ điều hành nếu chúng đã cài đặt Python 2, Python 3 và Ruby.

 

Các tính nằng

* Tìm địa chỉ DNS

* Tìm thông tin trên Whois

* Tìm vị trí địa lí của địa chỉ IP

* Tìm các mạng phụ

* Quét cổng

* Tìm liên kết trang

* Thông tin chuyển vùng

* Tiêu đề HTTP

* Tìm kiếm máy chủ

* Định vị địa chỉ IP

* Tìm các máy chủ DNS được chia sẻ

* Xem Robots.txt

* Tìm máy chủ DNS

* Tìm địa chỉ IP dự phòng

* Thu thập E-mails (Infoga)

* Liệt kê tên miền phụ (Sublist3r)

* Tìm trang đăng nhập của quản trị viên (Breacher)

* Kiểm tra và vượt qua lớp bảo vệ CloudFlare (HatCloud)

 

Cài đặt bản tiếng Việt trên Linux

sudo apt update && sudo apt install ruby python python-pip python3 python3-pip
git clone https://github.com/gitkern3l/BillCipher_vi
cd BillCipher_vi
pip install -r requirements.txt
pip3 install -r requirements.txt
python3 billcipher.py

 

Cài đặt bản tiếng Việt trên Windows

   Tải và mở các tệp cài đặt Python 2.7.x và Python 3.7 từ Python.org:

    * Ở phần Customize Python 2.7.x, tìm Add python.exe to Path và chọn Will be installed on local hard drive.

    * Ở phần Install Python 3.7, hãy bật Add Python 3.6 to PATH

   Tải và mở tệp tin cài đặt Ruby từ RubyInstaller.org, chọn Add Ruby executables to your PATHUse UTF-8 as default external encoding.

   Tải và mở tệp cài đặt Git từ Git-scm.com, chọn Use Git from Windows Command Propmt.

   Sau khi hoàn thành các thao tác trên, hãy mở Command Propmt và nhập các lệnh sau:

git clone https://github.com/gitkern3l/BillCipher_vi
cd BillCipher_vi
pip install -r requirements.txt
pip3 install -r requirements.txt
python3 billcipher.py

 

Cập nhật BillCipher bản tiếng Việt: git pull -f

 

Lưu ý

   BillCipher sử dụng vài ý tưởng từ Devploit là nhúng giao diện lập trình của HackerTarget.

   Các công cụ: Breacher, Infoga, HatCloudSublist3r là các công cụ của bên thứ 3, không phải là công cụ được lập trình bởi GitHackTools.

 

Ảnh chụp BillCipher (Bản tiếng Anh)

BillCipher - Information Gathering tool for a Website or IP address BillCipher - Information Gathering tool for a Website or IP address

 

Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới GitHackTools (Chính là ta :)) vì đã lập trình ra công cụ này!

 

Liên lạc với tác giả

   Website: GitHackTools.blogspot.com

   Twitter: @SecureGF

   Facebook: @GitHackTools

   Google Plus: +TVT618

 

Danh sách công việc cần làm

 * Tạo một phiên bản riêng cho các hệ điều hành của hackers (Kali version)

 * Thêm nhiều tính năng nữa nếu nghĩ ra

 * Thu thập thông tin máy chủ (2.2)

 * Tải mã nguồn trang web (sử dụng httrack và chỉ hỗ trợ cho Linux) (2.2)

 * Và nhiều nữa… nếu nghĩ ra

Xem BillCipher bản Việt ngữ

Xem BillCipher tiếng Anh

Hits: 2179