BillCipher - Information Gathering tool for a Website or IP address
Hacking Công cụ

BillCipher – Công cụ thu thập thông tin từ một Website hoặc một địa chỉ IP

Giới thiệu về BillCipher 2.1 (bản Việt ngữ)

BillCipher là một công cụ thu thập thông tin của một trang web hoặc một địa chỉ IP và có sử dụng một số ý tưởng của Devploit.

BillCipher tương thích với mọi hệ điều hành nếu chúng đã cài đặt Python 2, Python 3 và Ruby.

Các tính năng

 • Tìm địa chỉ DNS
 • Tìm thông tin trên Whois
 • Tìm vị trí địa lí của địa chỉ IP
 • Tìm các mạng phụ
 • Quét cổng
 • Tìm liên kết trang
 • Thông tin chuyển vùng
 • Tiêu đề HTTP
 • Tìm kiếm máy chủ
 • Định vị địa chỉ IP
 • Tìm các máy chủ DNS được chia sẻ
 • Xem Robots.txt
 • Tìm máy chủ DNS
 • Tìm địa chỉ IP dự phòng
 • Thu thập E-mails (Infoga)
 • Liệt kê tên miền phụ (Sublist3r)
 • Tìm trang đăng nhập của quản trị viên (Breacher)
 • Kiểm tra và vượt qua lớp bảo vệ CloudFlare (HatCloud)

Cài đặt bản tiếng Việt trên Linux

sudo apt update && sudo apt install ruby python python-pip python3 python3-pip
git clone https://github.com/gitkern3l/BillCipher_vi
cd BillCipher_vi
pip install -r requirements.txt
pip3 install -r requirements.txt
python3 billcipher.py

Cài đặt bản tiếng Việt trên Windows

Tải và mở các tệp cài đặt Python 2.7.x và Python 3.7 từ Python.org:

 • Ở phần Customize Python 2.7.x, tìm Add python.exe to Path và chọn Will be installed on local hard drive.
 • Ở phần Install Python 3.7, hãy bật Add Python 3.6 to PATH.

Tải và mở tệp tin cài đặt Ruby từ RubyInstaller.org, chọn Add Ruby executables to your PATH và Use UTF-8 as default external encoding.

Tải và mở tệp cài đặt Git từ Git-scm.com, chọn Use Git from Windows Command Propmt.

Sau khi hoàn thành các thao tác trên, hãy mở Command Propmt và nhập các lệnh sau:

git clone https://github.com/gitkern3l/BillCipher_vi
cd BillCipher_vi
pip install -r requirements.txt
pip3 install -r requirements.txt
python3 billcipher.py

Ảnh chụp BillCipher (Bản tiếng Anh)

BillCipher - Information Gathering tool for a Website or IP address BillCipher - Information Gathering tool for a Website or IP address

Liên lạc với tác giả

Danh sách công việc cần làm

 • Tạo một phiên bản riêng cho các hệ điều hành của hackers (Kali version)
 • Thêm nhiều tính năng nữa nếu nghĩ ra
 • Thu thập thông tin máy chủ (2.2)
 • Tải mã nguồn trang web (sử dụng httrack và chỉ hỗ trợ cho Linux) (2.2)
 • Và nhiều nữa… nếu nghĩ ra

Xem BillCipher tiếng Anh

Hits: 2546